Wykonywanie zawodu farmaceuty tylko ze znajomością języka

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, które określa wymagany zakres znajomości języka polskiego konieczny do wykonywania zawodu farmaceuty. To odpowiedź na zmiany unijnych przepisów.
To nie była zwykła franczyza?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że Główny Inspektor Farmaceutyczny miał rację, uniemożliwiając przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki. Miał ją przejąć przedsiębiorca, który wcześniej podpisał umowę franczyzową z siecią apteczną. Co było nie tak ...
Jeden procent, dwanaście decyzji

Na początku września branżowe media obwieściły, że podlaskie spółki prowadzące apteki i wchodzące w skład grupy kapitałowej naruszającej zasadę 1 procenta, mają sześć miesięcy na jej opuszczenie. Rzeczywistość jest jednak trochę bardziej skomplikowana.
Ile dały samoregulacje dotyczące suplementów diety?

Niedawno zaprezentowany został projekt ustawy o wyrobach medycznych. Jednocześnie słychać głosy, że pora na nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. I w jednym, i w drugim przypadku konsekwencją prac mogą być zapisy regulujące w końcu rynek reklam suplem...
Decyzja GIF w sprawie zlecania dystrybucji leku

GIF wydał decyzję dotyczącą zasad zawierania umów na dystrybucję leku. Chodzi o zlecanie takich zadań przez hurtownię swoim podwykonawcom.
12 decyzji w sprawie aptek DOZ. Mają pół roku na opuszczenie grupy kapitałowej

Pół roku na usunięcie naruszenia przepisów mają spółki prowadzące apteki w województwie podlaskim. Chodzi o udział w grupie kapitałowej, której członkowie prowadzą więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych w tym regionie.
Zasady stosowania przepisów zapobiegających COVID-19 w aptekach

W związku wątpliwościami dotyczącymi środków ochronnych stosowanych w czasie pandemii przez pracowników aptek i pacjentów, Śląska Izba Aptekarska opublikowała opinię Krystiana Szulca - radcy prawnego Izby.
System kar lub odszkodowań za odmowę dyżurowania?

Andrychów i powiat mogileński to kolejne miejsca, gdzie pacjenci mają problemy z nocnym dostępem do aptek. Interwencje w tym przypadku podjęła rada seniorów i poseł SLD. Ale czy interweniujący zdają sobie sprawę, dlaczego apteki nie dyżurują?
Nowe zasady kwarantanny i izolacji. 10 dni...

Nowy minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił zmianę zasad kwarantanny i izolacji związanej z COVID-19. Chodzi o skrócenie okresu kwarantanny i izolacji do 10 dni. To nie wszystko.
Jak oznaczyć aptekę i nie naruszać zakazu reklamy? Stanowisko GIF

Apteki, które przystąpiły do Narodowego Programu Szczepień, powinny być stosownie oznaczone, by ułatwić pacjentom dotarcie do nich. Problem w tym, że taki sposób informowania może naruszać zakaz reklamy. Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się zatem do Głównego Inspektora ...
Wykonywanie zawodu farmaceuty tylko ze znajomością języka

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, które określa wymagany zakres znajomości języka polskiego konieczny do wykonywania zawodu farmaceuty. To odpowiedź na zmiany unijnych przepisów.
To nie była zwykła franczyza?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że Główny Inspektor Farmaceutyczny miał rację, uniemożliwiając przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki. Miał ją przejąć przedsiębiorca, który wcześniej podpisał umowę franczyzową z siecią apteczną. Co było nie tak ...
Jeden procent, dwanaście decyzji

Na początku września branżowe media obwieściły, że podlaskie spółki prowadzące apteki i wchodzące w skład grupy kapitałowej naruszającej zasadę 1 procenta, mają sześć miesięcy na jej opuszczenie. Rzeczywistość jest jednak trochę bardziej skomplikowana.
Ile dały samoregulacje dotyczące suplementów diety?

Niedawno zaprezentowany został projekt ustawy o wyrobach medycznych. Jednocześnie słychać głosy, że pora na nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. I w jednym, i w drugim przypadku konsekwencją prac mogą być zapisy regulujące w końcu rynek reklam suplem...
Decyzja GIF w sprawie zlecania dystrybucji leku

GIF wydał decyzję dotyczącą zasad zawierania umów na dystrybucję leku. Chodzi o zlecanie takich zadań przez hurtownię swoim podwykonawcom.
12 decyzji w sprawie aptek DOZ. Mają pół roku na opuszczenie grupy kapitałowej

Pół roku na usunięcie naruszenia przepisów mają spółki prowadzące apteki w województwie podlaskim. Chodzi o udział w grupie kapitałowej, której członkowie prowadzą więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych w tym regionie.
Zasady stosowania przepisów zapobiegających COVID-19 w aptekach

W związku wątpliwościami dotyczącymi środków ochronnych stosowanych w czasie pandemii przez pracowników aptek i pacjentów, Śląska Izba Aptekarska opublikowała opinię Krystiana Szulca - radcy prawnego Izby.
System kar lub odszkodowań za odmowę dyżurowania?

Andrychów i powiat mogileński to kolejne miejsca, gdzie pacjenci mają problemy z nocnym dostępem do aptek. Interwencje w tym przypadku podjęła rada seniorów i poseł SLD. Ale czy interweniujący zdają sobie sprawę, dlaczego apteki nie dyżurują?
Nowe zasady kwarantanny i izolacji. 10 dni...

Nowy minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił zmianę zasad kwarantanny i izolacji związanej z COVID-19. Chodzi o skrócenie okresu kwarantanny i izolacji do 10 dni. To nie wszystko.
1
2
3
4
5
6
7