GIF wycofał dwa leki dla astmatyków

GIF wycofuje z obrotu Formoterol Easyhaler oraz Bufomix Easyhaler (podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation w Finalndii), z powodu wady jakościowej inhalatora.
Witamina D - aktualne zalecenia dawkowania

Na posiedzeniu Zespołu do spraw Suplementów Diety zaktualizowana została maksymalna zawartość witaminy D w suplementach diety.
Mensil Max (Sildenafilum) dostępny bez recepty

Prezes URPL wydał decyzję dotyczącą produktu leczniczego Mensil Max (Sildenafilum), tabletki do rozgryzania i żucia, dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC.
Nitroxolin forte (Nitroxolinum) wycofany z obrotu

GIF wycofał z obrotu na terenie całego kraju wszystkie serie produktu leczniczego Nitroxolin forte (Nitroxolinum), 250 mg, kapsułki miękkie, ze względu na wyniki nowych analiz dotyczących zanieczyszczeń występujących w substancji czynnej.
Marcowy wykaz leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marzec 2021 r.
Testowanie e-recepty transgranicznej. Zaproszenie dla farmaceutów

Centrum e-Zdrowia zaprasza farmaceutów do udziału w funkcjonalnych testach e-recepty transgranicznej (15-19 oraz 22-26 marca). Na czym polegać będzie udział w testach, jakie są wymagania i jak się zgłosić?
Trzy serie maści Hemkortin-HC wycofane z obrotu

Prezes URPL skierował wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wycofanie z obrotu trzech serii produktu leczniczego Hemkortin-HC w związku ze stwierdzeniem błędnych informacji umieszczonych na opakowaniu bezpośrednim w zakresie mocy leku.
Ewidencja i sprawozdanie o odpadach. Kody, które pojawiają się najczęściej

Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie przypomina o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i rocznym sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Podaje również kody najczęściej występujących odpadów.
Realizacja zleceń na wyroby medyczne - LOIA przypomina o zmianach

Radca prawny Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej zwraca uwagę na zmiany w przepisach dotyczących realizacji zleceń na wyroby medyczne, które obowiązują od 21 stycznia 2021 roku. Co należy wiedzieć?
Nieopłacanie składek a wykreślenie z rejestru farmaceutów

Dolnośląska Izba Aptekarska informuje, że ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadza do ustawy o izbach aptekarskich nowy przepis. Opisuje on przypadki, w których farmaceuta jest skreślany z rejestru farmaceutów, gdy nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2...
GIF wycofał dwa leki dla astmatyków

GIF wycofuje z obrotu Formoterol Easyhaler oraz Bufomix Easyhaler (podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation w Finalndii), z powodu wady jakościowej inhalatora.
Witamina D - aktualne zalecenia dawkowania

Na posiedzeniu Zespołu do spraw Suplementów Diety zaktualizowana została maksymalna zawartość witaminy D w suplementach diety.
Mensil Max (Sildenafilum) dostępny bez recepty

Prezes URPL wydał decyzję dotyczącą produktu leczniczego Mensil Max (Sildenafilum), tabletki do rozgryzania i żucia, dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC.
Nitroxolin forte (Nitroxolinum) wycofany z obrotu

GIF wycofał z obrotu na terenie całego kraju wszystkie serie produktu leczniczego Nitroxolin forte (Nitroxolinum), 250 mg, kapsułki miękkie, ze względu na wyniki nowych analiz dotyczących zanieczyszczeń występujących w substancji czynnej.
Marcowy wykaz leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marzec 2021 r.
Testowanie e-recepty transgranicznej. Zaproszenie dla farmaceutów

Centrum e-Zdrowia zaprasza farmaceutów do udziału w funkcjonalnych testach e-recepty transgranicznej (15-19 oraz 22-26 marca). Na czym polegać będzie udział w testach, jakie są wymagania i jak się zgłosić?
Trzy serie maści Hemkortin-HC wycofane z obrotu

Prezes URPL skierował wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wycofanie z obrotu trzech serii produktu leczniczego Hemkortin-HC w związku ze stwierdzeniem błędnych informacji umieszczonych na opakowaniu bezpośrednim w zakresie mocy leku.
Ewidencja i sprawozdanie o odpadach. Kody, które pojawiają się najczęściej

Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie przypomina o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i rocznym sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Podaje również kody najczęściej występujących odpadów.
Realizacja zleceń na wyroby medyczne - LOIA przypomina o zmianach

Radca prawny Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej zwraca uwagę na zmiany w przepisach dotyczących realizacji zleceń na wyroby medyczne, które obowiązują od 21 stycznia 2021 roku. Co należy wiedzieć?
1
2
3
4
5
6
7