Aktualności
Wraca sprawa spółki Gemini Apps, należącej do grupy posiadającej ogólnopolską sieć aptek. Firma pozwała Naczelną Izbę Aptekarską o naruszenie dóbr osobistych. Za nami pierwsze starcie w sądzie.

2 grudnia 2020

Aktualności
Leki mają być przystępne cenowo, dostępne i bezpieczne dla wszystkich - takie są założenia strategii farmaceutycznej dla Europy, którą przyjęła Komisja Europejska. Dzięki niej "Europa będzie w stanie zaspokoić swoje zapotrzebowanie na leki, również w czasach kryzysu, dzi...

2 grudnia 2020

Aktualności
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w trakcie dyskusji nad ustawę o zawodzie farmaceuty w Senacie podał termin wprowadzenia pierwszych świadczeń w ramach opieki farmaceutycznej. Kiedy się to stanie i o jakich świadczeniach mowa?

2 grudnia 2020

wiedzAptekarzu
Datą, od której obowiązują wymagania określone w FP XII 2020, w zakresie wymagań narodowych, jest dzień 1 stycznia 2021 r. za wyjątkiem danych ujętych w „Wykazie dawek” i w „Wykazie substancji silnie działających (Wykaz B)” dla nowych pozycji, tj. Almotriptani malas, Ben...

2 grudnia 2020

wiedzAptekarzu
Bausch Health Poland sp. Z o. o., w imieniu podmiotu odpowiedzialnego Bausch Health Ireland, w porozumieniu z URPL wydał komunikat z informacją o środkach ostrożności, które należy podjąć podczas stosowania leku Ancotil 2,5 g / 250 ml roztwór do infuzji.

2 grudnia 2020

Aktualności
Ministerstwo Zdrowia ograniczyło sprzedaż leku stosowanego w chorobie Parkinsona i stwardnieniu rozsianym. Pojawiające się od pewnego czasu braki Viregytu-K mają związek z niepotwierdzonymi doniesieniami o skuteczności chlorowodorku amantadyny w leczeniu COVID-19. Co na ...

1 grudnia 2020

wiedzAptekarzu
Z 325 w listopadzie do 389 w grudniu wzrosła liczba produktów leczniczych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1 grudnia 2020

wiedzAptekarzu
„Skonsultuj z Farmaceutą” to cykliczna akcja odbywająca się dwa razy w roku. Tym razem, w związku z pandemią koronawirusa, wszystkie towarzyszące jej wydarzenia zostały przeniesione do internetu. Co nas czeka w dniach 2-6 grudnia?

1 grudnia 2020

wiedzAptekarzu
Obchody 30-lecia Grupy NEUCA, konkursy, szkolenia oraz koncert życzeń to najważniejsze wydarzenia zarezerwowane dla farmaceutów w grudniu. Dlaczego warto się nimi zainteresować? Sprawdźcie nasz przegląd!

30 listopada 2020

wiedzAptekarzu
Do aptek w całej Polsce docierają plakaty informacyjne, które przypominają pacjentom zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pandemii COVID-19 oraz jak należy postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

30 listopada 2020

1
2
3
4
5
6
7