Aktualności
Dotychczasowe wsparcie finansowe pozwoliło małemu Frankowi na leczenie w Klinice Uniwersyteckiej w Munster. Teraz potrzebna jest kolejna, bardzo kosztowna operacja. Drugi etap korekcji wrodzonej wady serca pochłonie ponad 200 tysięcy złotych. Wciąż potrzeba kilkudziesięc...

22 października 2021

wiedzAptekarzu
Europejska Agencja Leków informuje o rozpoczęciu przeglądu etapowego (rolling review) produktu Evusheld (AZD7442), opracowanego przez AstraZeneca AB. Lek jest połączeniem dwóch przeciwciał monoklonalnych: tiksagewimabu i cilgawimabu. Wstępne wyniki badań klinicznych wska...

22 października 2021

wiedzAptekarzu
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków przygotowała zestawienie, w którym przypomina o alertach w systemie PLMVS. Kiedy mamy do czynienia z alertem, a kiedy z komunikatem? Jakie są rodzaje alertów i jak sobie radzić z najczęściej pojawiającym się błędem tec...

21 października 2021

Aktualności
Senacka Komisja Zdrowia przegłosowała zmiany w projekcie nowelizacji ustaw, które mają otworzyć farmaceutom drogę do wykonywania szczepień przeciw grypie i kwalifikowania do nich. Czego dotyczą poprawki senatorów?

21 października 2021

wiedzAptekarzu
NFZ wydał zarządzenie w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów.

20 października 2021

wiedzAptekarzu
W odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez NFZ Ministerstwo Zdrowia przygotowało stanowisko w sprawie wystawiania recpet przez magistrów farmacji. Wynika z niego, że farmaceuci są uprawnieni do wystawiania recept wyłącznie na produkty lecznicze o statusie Rp. Uprawnieni...

20 października 2021

wiedzAptekarzu
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wyrobach medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia. Nowe przepisy mają za zadanie dostosować polskie prawo do rozporządzeń UE, w zakresie funkcjonowania rynku wyrobów medycznych.

20 października 2021

wiedzAptekarzu
Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu produkt leczniczy Thioealth (Tiopental sodium), proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, z powodu wykrycia wady jakościowej. Lek posiadał czasowe dopuszczenie do obrotu w Polsce.

20 października 2021

wiedzAptekarzu
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2021 roku.

19 października 2021

wiedzAptekarzu
EMA rozpoczęła ocenę wniosku o rozszerzenie wskazań do stosowania szczepionki przeciw COVID-19 firmy BioNTech/Pfizer (Comirnaty), u dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

19 października 2021

1
2
3
4
5
6
7