Aktualności
Ministerstwo Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl uruchomiło wirtualne narzędzie, które oceni ryzyko zakażenia koronawirusem.

8 kwietnia 2020

Aktualności
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował wykaz produktów biobójczych wykazujących działanie wirusobójcze do stosowania w miejscach użyteczności publicznej – informuje GIS.

8 kwietnia 2020

Aktualności
Naczelna Izba Aptekarska informuje o kolejnych, rządowych dostawach środków ochrony osobistej dla aptekarzy i finale prac nad narzędziem do ich zamawiania.

6 kwietnia 2020

Aktualności
Są w stanie pokonać dziesiątki kilometrów, by dostarczyć szpitalowi jedno opakowanie leku ratującego życie. Kiedy na początku epidemii pacjenci szturmowali apteki, robiąc zapasy lekowe, to oni pracując od świtu do nocy, zaopatrywali je w towar.

6 kwietnia 2020

Aktualności
Neuca prowadzi działania zwiększające bezpieczeństwo personelu szpitalnego. Rozpoczęła właśnie przekazywanie pracownikom ochrony zdrowia w całym kraju 100 tys. maseczek ochronnych, 5 tys. przyłbic ochronnych i innych produktów.

6 kwietnia 2020

Aktualności
Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego reklama tabletek Neosine Forte wprowadza pacjentów w błąd, sugeruje bowiem, że produkt ten wykazuje aktywność wobec koronawirusa i może być stosowany w zapobieganiu i leczeniu COVID-19.

5 kwietnia 2020

Aktualności
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał komunikat w sprawie zmian w zasadach określenia przyczyn zgonu w karcie zgonu w czasie pandemii. To odpowiedź na modyfikacje, wprowadzone przez Państwowy Zakład Higieny, które zaniepokoiły środowisko medyków.

5 kwietnia 2020

Aktualności
Przedstawiciele zawodów medycznych wystosowali apel o objęcie ich ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5 kwietnia 2020

Aktualności
Sejm odrzucił poprawkę Senatu, dotyczącą cotygodniowych obowiązkowych badań na obecność SARS-CoV-2. Niektóre samorządy i szpitale zaczynają więc badać personel medyczny na własną rękę, tym bardziej, że ostatnie dane GIS są  zatrważające – co szósta osoba zakażona w Polsc...

4 kwietnia 2020

Aktualności
Wydawało się, że choroba się ich nie ima. Że biały kitel i stetoskop na szyi tworzą barierę, nienaruszalną świętość, przez którą żadne drobnoustroje nie przejdą. Pandemia pokazała, że ci, na których jako chorzy możemy zawsze liczyć, sami są w potrzebie.

3 kwietnia 2020

1
2
3
4
5
6
7