wiedzAptekarzu

16 października 2020

Aktualności
Czy państwo wygrywa walkę z mafią lekową? Czy penalizacja nielegalnego obrotu produktami leczniczymi daje pierwsze efekty? - Przyjęte rozwiązania usprawniły i zwiększyły skuteczność działań skierowanych przeciwko przestępczości na rynku farmaceutycznym - twierdzi resort ...

16 października 2020

Opieka farmaceutyczna
Jesień bezpowrotnie zastępuje lato, coraz krótsze są dni i coraz chłodniej na dworze. Nadeszła więc pora by w naszym cyklu dermatologicznym poruszyć temat upływu czasu.

16 października 2020

Prawo
Na początku września branżowe media obwieściły, że podlaskie spółki prowadzące apteki i wchodzące w skład grupy kapitałowej naruszającej zasadę 1 procenta, mają sześć miesięcy na jej opuszczenie. Rzeczywistość jest jednak trochę bardziej skomplikowana.

16 października 2020

wiedzAptekarzu
W związku z koniecznością właściwego procedowania wniosków o rękojmię na kierownika apteki, niezbędne jest złożenie pisma zawierającego wszystkie dane potwierdzające posiadane uprawnienia.

16 października 2020

Aktualności
„Nieprawdą jest, że jakiemukolwiek dziecku choremu na SMA w Polsce grozi śmierć i dlatego zachodzi potrzeba „ratowania” go lekiem zakupionym prywatnie” – przekonują eksperci.

15 października 2020

Aktualności
Od dziś (15.10) w aptekach obowiązują znowu tzw. godziny dla seniora. Ministerstwo Zdrowia uwzględniło apele środowiska i wprowadziło nowy zapis. Jaki?

15 października 2020

Aktualności
Po naszej ankiecie dotyczącej Farmakopei Polskiej Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował, że zastąpi wersję elektroniczną FP na nośniku wersją online. To uprości przede wszystkim jej zakup.

15 października 2020

Aktualności
Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, podkreśla rolę, jak odgrywa obowiązek zakrywania ust i nosa w walce z pandemią. Tymczasem policja karze mandatami osoby niestosujące się do aktualnych restrykcji. Z kolei naukowcy badają, wyliczają i ostrzegają - wkrótce zakażony...

14 października 2020

wiedzAptekarzu
URPL opublikował Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w ubiegłym miesiącu. Lista zawiera 44 pozycje.

14 października 2020

1
2
3
4
5
6
7